T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HEKİMBAŞI AİLE SAĞLIGI MERKEZİhedeflerimiz
   VİZYONUMUZ

   Bilimi en güncel hali ile kullanan, sağlık hizmeti alanı ve sunanı ile bir bütün olarak en üst düzeyde sağlık çıktılarına ve memnuniyete sahip olan ideal bir aile hekimliği merkezi olmaktır.

   MİSYONUMUZ

   Bize kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi etmek ve rehabilitasyonu için sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olarak, bilimin güncel katkısına açık, güvenilir, güler yüzlü, iletişime ve gelişmeye açık, kolay ulaşılan, sağlığı vazgeçilmez bir insan hakkı olarak gören ve bağlı bulunduğu bireylerin tüm sağlık sorumluluğunu üstlenen örnek bir aile hekimliği merkezi olmaktır.

  KALİTE POLİTİKAMIZ

   Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ve kurumumuzun tabi olduğu mevzuatlar doğrultusunda yürütülen ;

    * Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini,  

    * Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerini,

    Güler Yüzlü,Dürüst,Eğitimli,Bilgili,Katılımcı,Üretken ve Kendini Yenileyen personeli ile hizmetin her aşamasında etkin kontrol yöntemleri kullanarak verimliliği ve iyileşmeyi sürekli artırmak,kurumumuzdan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların beklentilerini en üst seviyede karşılamak,bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek hedefimizdir. Memnuniyetiniz mutluluğumuzdur.